Софтуер за Разработчици

Инструменти
   The Regex Coach

Интерфейс на програмата
     The Regex Coach е програма за Linux или Windows, която може да бъде използвана за експериментиране с (PERL съвместими) regular expressions.
     The Regex Coach ви позволява интерактивно да създадете Вашият израз и да наблюдавате ефектите мигновено при различни условия.Наш Рейтинг:
   Ваш Рейтинг:
   
 Гласувай:
1  2  3  4  5
 Сваляния:
0 0 0 3
Сваляне на програматаResource Hacker

Интерфейс на програмата
     Resource Hacker е програма с която Вие може да гледате, променяте, преименувате, прибавяте, изтривате и извличате ресурси от 32bit-ви приложения на Windows както и от ресурс (*.res)файлове.Наш Рейтинг:
   Ваш Рейтинг:
   
 Гласувай:
1  2  3  4  5
 Сваляния:
0 0 2 0
Сваляне на програматаRegSeeker

Интерфейс на програмата
     RegSeeker е програма за управление на регистъра.
     RegSeeker Ви позволява да търсите, да видите инсталираните приложения, да пуснете или спрете ключовете на стартиращите се с Windows приложения и др.Наш Рейтинг:
   Ваш Рейтинг:
   
 Гласувай:
1  2  3  4  5
 Сваляния:
0 0 1 3
Сваляне на програматаRegmon

Интерфейс на програмата
     Regmon е програма която наблюдава регистъра в реално време.
     Regmon показва всички програми които се обръщат към него, както и къде четат и пишат в ключовете му.Наш Рейтинг:
   Ваш Рейтинг:
   
 Гласувай:
1  2  3  4  5
 Сваляния:
0 0 2 7
Сваляне на програматаProcess Explorer

Интерфейс на програмата
     Process Explorer е програма която Ви дава информация за активните в момента процеси, включително и свързаните с тях файлове, като Ви позволява да спирате, да пускате, да видите подробна информация за избрания от Вас процес и др.Наш Рейтинг:
   Ваш Рейтинг:
   
 Гласувай:
1  2  3  4  5
 Сваляния:
0 0 1 3
Сваляне на програматаOllyDbg

Интерфейс на програмата
     OllyDbg е дебъгър за MS Windows притежаващ интуитивен интерфейс и множество полезни функции.Наш Рейтинг:
   Ваш Рейтинг:
   
 Гласувай:
1  2  3  4  5
 Сваляния:
0 0 3 1
Сваляне на програматаHDD Health

Интерфейс на програмата
     HDD Health е програма която наблюдава и Ви информира за състоянието на твърдия/те диск/ове използваща технологията (S.M.A.R.Т.).Наш Рейтинг:
   Ваш Рейтинг:
   
 Гласувай:
1  2  3  4  5
 Сваляния:
0 0 6 1
Сваляне на програматаGSpot

Интерфейс на програмата
     GSpot е програма която Ви дава информация за мултимедийни файлове (вид на кодека (аудио и видео), големина, съществува ли инсталиран съвместим кодек с този на файла и др.).
     С GSpot Вие може да прегледате инсталираните видео и аудио кодеци, както и база-данни от съществуващите видео и аудио кодеци.Наш Рейтинг:
   Ваш Рейтинг:
   
 Гласувай:
1  2  3  4  5
 Сваляния:
0 0 6 0
Сваляне на програматаFileMon

Интерфейс на програмата
     FileMon е програма която наблюдава файловата активност в реално време.
     FileMon показва всички програми които се обръщат към файл или файлове в системата.Наш Рейтинг:
   Ваш Рейтинг:
   
 Гласувай:
1  2  3  4  5
 Сваляния:
0 0 2 4
Сваляне на програматаFaber Toys

Интерфейс на програмата
     Faber Toys е системно приложение за потребители които искат да знаят какво се случва на техния персонален компютър (включвщо набор от програми за работа с процеси - Dependencies, прозорци - Windows Explorer, автоматичното стартиране - AutoRun Manager, наблюдение - Details и менажер - Alias Manager).
     Faber Toys може да се използва и от програмисти като инструмент за проследяване на техните разработки.Наш Рейтинг:
   Ваш Рейтинг:
   
 Гласувай:
1  2  3  4  5
 Сваляния:
0 0 4 8
Сваляне на програмата
     Това е категория Инструменти.
     Тук може да намерите програми с чиято помощ да редактирате приложения.

Приятно прекарване


ЗАБЕЛЕЖКА:
Всички програми които смятате да свалите водят към официалният си сайт. От там ще трябва да изберете необходимата Ви версия, а понякога и програма, и да я свалите.


Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!
2003 SASq©