Софтуер за Разработчици

Инструменти
   MIMEView

Интерфейс на програмата
     MIMEView е програма която Ви дава информация за асоциираните файлови разширения и инсталираните plugin-ни.
     MIMEView може да изнесе информацията в .html файл.Наш Рейтинг:
   Ваш Рейтинг:
   
 Гласувай:
1  2  3  4  5
 Сваляния:
0 0 0 1
Сваляне на програматаOllyDbg

Интерфейс на програмата
     OllyDbg е дебъгър за MS Windows притежаващ интуитивен интерфейс и множество полезни функции.Наш Рейтинг:
   Ваш Рейтинг:
   
 Гласувай:
1  2  3  4  5
 Сваляния:
0 0 3 1
Сваляне на програматаProcess Explorer

Интерфейс на програмата
     Process Explorer е програма която Ви дава информация за активните в момента процеси, включително и свързаните с тях файлове, като Ви позволява да спирате, да пускате, да видите подробна информация за избрания от Вас процес и др.Наш Рейтинг:
   Ваш Рейтинг:
   
 Гласувай:
1  2  3  4  5
 Сваляния:
0 0 1 3
Сваляне на програматаPush the Freakin' Button

Интерфейс на програмата
     Push the Freakin' Button е програма която автоматично натиска избран от Вас бутон.Наш Рейтинг:
   Ваш Рейтинг:
   
 Гласувай:
1  2  3  4  5
 Сваляния:
0 0 0 2
Сваляне на програматаRegmon

Интерфейс на програмата
     Regmon е програма която наблюдава регистъра в реално време.
     Regmon показва всички програми които се обръщат към него, както и къде четат и пишат в ключовете му.Наш Рейтинг:
   Ваш Рейтинг:
   
 Гласувай:
1  2  3  4  5
 Сваляния:
0 0 2 7
Сваляне на програматаRegSeeker

Интерфейс на програмата
     RegSeeker е програма за управление на регистъра.
     RegSeeker Ви позволява да търсите, да видите инсталираните приложения, да пуснете или спрете ключовете на стартиращите се с Windows приложения и др.Наш Рейтинг:
   Ваш Рейтинг:
   
 Гласувай:
1  2  3  4  5
 Сваляния:
0 0 1 3
Сваляне на програматаResource Hacker

Интерфейс на програмата
     Resource Hacker е програма с която Вие може да гледате, променяте, преименувате, прибавяте, изтривате и извличате ресурси от 32bit-ви приложения на Windows както и от ресурс (*.res)файлове.Наш Рейтинг:
   Ваш Рейтинг:
   
 Гласувай:
1  2  3  4  5
 Сваляния:
0 0 2 1
Сваляне на програматаSysExporter

Интерфейс на програмата
     SysExporter е програма с която Вие може да извличате информация от кутиите (list boxes, ComboBox) на почти всяко приложение стартирано на Вашия компютър и да го запазвате като текст, .html или .xml файл.Наш Рейтинг:
   Ваш Рейтинг:
   
 Гласувай:
1  2  3  4  5
 Сваляния:
0 0 0 1
Сваляне на програматаThe Regex Coach

Интерфейс на програмата
     The Regex Coach е програма за Linux или Windows, която може да бъде използвана за експериментиране с (PERL съвместими) regular expressions.
     The Regex Coach ви позволява интерактивно да създадете Вашият израз и да наблюдавате ефектите мигновено при различни условия.Наш Рейтинг:
   Ваш Рейтинг:
   
 Гласувай:
1  2  3  4  5
 Сваляния:
0 0 0 3
Сваляне на програматаWin Ghost

Интерфейс на програмата
     Win Ghost е програма която Ви позволява да извършвате определени действия след края на задача изпълнена от компютъра (например: DiskScan, VirusScan и т.н).Наш Рейтинг:
   Ваш Рейтинг:
   
 Гласувай:
1  2  3  4  5
 Сваляния:
0 0 0 5
Сваляне на програмата
     Това е категория Инструменти.
     Тук може да намерите програми с чиято помощ да редактирате приложения.

Приятно прекарване


ЗАБЕЛЕЖКА:
Всички програми които смятате да свалите водят към официалният си сайт. От там ще трябва да изберете необходимата Ви версия, а понякога и програма, и да я свалите.


Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!
2003 SASq©